فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز
فونت زيبا ساز
♥★☂ღترلانღ☂★♥


♥★☂ღترلانღ☂★♥

ای کــاش زندگی دنده عقــــــــب داشت


آرشـــیـــو تـــرلان


نويسنده


دوسـتــــان تــــــــرلان


دوسـتــــان تــــــــرلان


موضوعات :


آمار وبلاگ :

طراح قالب:


كد جاوا :

...زندگی میگذرد

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

زندگي گاه به كام است و بس است؛

زندگي گاه به نام است و كم است؛

زندگي گاه به دام است و غم است؛

چه به كام و

چه به نام و

...چه به دام

"""""" زندگی معركه همت ماست، زندگی میگذرد"""""

زندگي گاه به نان است و كفايت بكند؛

زندگي گاه به جان است و جفايت بكند‌؛

زندگي گاه به آن است و رهايت بكند؛

چه به نان

و چه به جان

...و چه به آن

""""" زندگی صحنه بی تابی ماست، زندگی میگذرد"""

زندگي گاه به راز است و ملامت بدهد؛

زندگي گاه به ساز است و سلامت بدهد؛

زندگي گاه به ناز است و جهانت بدهد؛

چه به راز

و چه به ساز

...و چه به ناز

""""" زندگی لحظه بیداری ماست، زندگی میگذرد"""""


نويسنده: ترلان مورخ: یکشنبه 30 آذر1393 در ساعت: 23:41
|+|

...سیاه پوشیده بود ، به جنگل آمد

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

!ﺳﯿﺎﻩ ﭘﻮﺷﯿﺪﻩ ﺑﻮﺩ، ﺑﻪ ﺟﻨﮕﻞ ﺁﻣﺪ ... ﻣﻦ ﻫﻢ ﺍﺳﺘﻮﺍﺭ ﺑﻮﺩﻡ ﻭ ﺗﻨﻮﻣﻨﺪ

... ﻣﻦ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﺮﺩ

، ﺩﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﻪ ﻭ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎﯾﻢ ﮐﺸﯿﺪ

…ﺗﺒﺮﺵ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺯﺩ ﻭ ﺯﺩ ... ﻣﺤﮑﻢ ﻭ ﻣﺤﮑﻢ ﺗﺮ

،ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﻣﯿﺒﺎﻟﯿﺪﻡ، ﺩﯾﮕﺮ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻢ ﺩﺭﺧﺖ ﺑﺎﺷﻢ

.ﺁﯾﻨﺪﻩ ﯼ ﺧﻮﺑﯽ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﻡ ﺑﻮﺩ

...ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﺴﺘﻢ ﯾﮏ ﻗﺎﯾﻖ ﺑﺎﺷﻢ، ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﭼﯿﺰ ﺑﻬﺘﺮﯼ

ﺩﺭﺩ ﺿﺮﺑﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ ﻭ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺍﻣﯿﺪ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ

…ﺑﻬﺘﺮ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻧﻤﯿﮑﺮﺩﻡ

،ﺍﻣﺎ ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﭼﺸﻤﺶ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﺖ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺍﻓﺘﺎﺩ

!ﺷﺎﯾﺪ ﺍﻭ ﺗﻨﻮﻣﻨﺪ ﺗﺮ ﺑﻮﺩ، ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﻧﻪ

،ﺍﻣﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺮﺩ ﺗﺒﺮ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻥ ﺩﺭﺧﺖ ﭼﻮﺏ ﺑﻬﺘﺮﯼ ﺩﺍﺷﺖ

،ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﺯﻭﺩ ﺍﺯ ﻣﻦ ﺳﯿﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﯾﮕﺮ ﺟﻠﻮﻩ ﯼ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﻧﺪﺍﺷﺘﻢ

...ﻣﺮﺍ ﺭﻫﺎ ﮐﺮﺩ ﺑﺎ ﺯﺧﻢ ﻫﺎﯾﻢ، ﻭ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺮﺩ

،ﻣﻦ ﻧﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﺩﺭﺧﺖ ﺑﻮﺩﻡ، ﻧﻪ ﺗﺨﺘﻪ ﺳﯿﺎﻩ ﻣﺪﺭﺳﻪ

...ﻧﻪ ﻋﺼﺎﯾﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﻭ ﻧﻪ ﻗﺎﯾﻖ ﻭ ... ﺧﺸﮏ ﺷﺪﻡ

،ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﺍﯾﻦ ﺭﺳﻢ ﺷﻤﺎ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎﺳت

ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺁﻥ ﮐﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ

ﻭ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﺿﺮﺑﻪ ﻫﺎﯾﺘﺎﻥ ﻃﺮﻑ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺭﺍ ﺁﺯﺍﺭ ﻣﯽ ﺩﻫﯿﺪ

!ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﻫﺎ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ

!ﺍﯼ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺗﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﺸﺪﯼ ﺗﺒﺮ ﻧﺰﻥ

...ﺗﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﺸﺪﯼ، ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻧﺮﯾﺰ 

...ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺯﺧﻤﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ... ﺧﺸﮏ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ


نويسنده: ترلان مورخ: جمعه 30 آبان1393 در ساعت: 23:44
|+|

"...برایم دعا کن"

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

.....خدایا

:دریافته ام کسی که می گوید

"...برایم دعا کن"

!.....از روی عادت نمی گوید

.......کم آورده است

دخل و خرجش دیگر با هم

.....نمی خواند

.....صبرش تمام شده است

ولی دردهایش هنوز باقی مانده

!!!.....است

......مهربانم

کاش می دانستی

چقدر دردناک است

:شنیدن جمله ی

"برایم دعا کن"

.....خدایا کمکش کن

هنوز هم به معجزه ی کرامتت

......ایمان دارد


نويسنده: ترلان مورخ: چهارشنبه 30 مهر1393 در ساعت: 23:50
|+|

...از انسان بودنم شرم می کنم

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

:دکتر شریعتی می گوید

!!از انسان بودنم شــــرم میکنم

!!گاهی میخـــــواهم انسان نباشم

گوسفندی باشم پا روی

یونـــــجه ها بگذارم! امــــــا

!دلــــــی را، دفن نکنم

.گرگی باشم... گوسفند ها را بدرم

اما بدانم کارم از روی

!ذات است ، نه هـــــــوس

خفاش باشم، که شبها گردش

کنم با چشمهای کور... اما

!خــــــوابی را پرپر نکنــــــم

....کلاغی باشم... که قار قار کنم

اما پرهایم را رنگ نکنــــــم و دلی را با دروغ

!به دســـــت نیاورم

...چه میدانیم شایـــــد

...حیوانات به قصد توهیـــــــن

!همدیگر را " انســــــان " خطاب میکنند


نويسنده: ترلان مورخ: دوشنبه 31 شهریور1393 در ساعت: 22:4
|+|

...!!!ﭼﻪ ﺯﻭﺩ ﺩﯾﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

!ﭼﻪ ﺯﻭﺩ ﺩﯾﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ

...ﺩﺭ ﺑﺎﺯ ﺷﺪ

! ﺑﺮﭘﺎ ...! ﺑﺮ ﺟﺎ

. ﺩﺭﺱ ﺍﻭﻝ : ﺑﺎﺑﺎ ﺁﺏ ﺩﺍﺩ ، ﻣﺎ ﺳﯿﺮﺁﺏ ﺷﺪﯾﻢ

...ﺑﺎﺑﺎ ﻧﺎﻥ ﺩﺍﺩ ، ﻣﺎ ﺳﯿﺮ ﺷﺪﯾﻢ

ﺍﮐﺮﻡ ﻭ ﺍﻣﯿﻦ ﭼﻘﺪﺭ ﺳﯿﺐ ﻭ ﺍﻧﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﺩﺭ ﺳﺒﺪ

...ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺎﻥ

ﻭ ﮐﻮﮐﺐ ﺧﺎﻧﻢ ﭼﻘﺪﺭ ﻣﻬﻤﺎﻥ ﻧﻮﺍﺯ ﺑﻮﺩ

...ﻭ ﭼﻘﺪﺭ ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺁﻣﺪﻥ ﺣﺴﻨﮏ ﺑﻮﺩﻧﺪ

ﮐﻮﭼﻪ ﭘﺲ ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎﯼ ﮐﻮﺩﮐﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻃﯽ ﮐﺮﺩﯾﻢ

.ﻭ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮔﻢ ﺷﺪﯾﻢ

!... ﻫﻤﻪ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﻫﺎ ﺭﻧﮓ ﺑﺎﺧﺖ

! ﻭ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻧﻪ ﯼ ﺳﻨﮓ ﻭ ﺳﯿﻤﺎﻥ ﻗﻠﺐ ﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ﯾﺦ ﺯﺩ

... ﻧﮕﺎﻫﻤﺎﻥ ﺳﺮﺩ ﺷﺪ ﻭ ﺩﺳﺘﺎﻧﻤﺎﻥ ﺧﺴﺘﻪ

! ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺑﺎ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺭﺩ

، ﻭ ﻣﺎ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺩﯾﺮﻭﺯ ﺩﻟﺘﻨﮓ ﺷﺪﯾﻢ

...ﺯﺭﺩ ﺷﺪﯾﻢ ، ﭘﮋﻣﺮﺩﯾﻢ

... ﻭ ﺧﺸﮑﺰﺍﺭ ﺯﻧﺪﮔﯿﻤﺎﻥ ﺗﺸﻨﻪ ﺁﺏ ﺷﺪ

،ﻭ ﺳﺎﻝ ﻫﺎﺳﺖ ﻭﻗﺘﯽ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ

ﺟﺰ ﺭﺩ ﭘﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﺧﻮﺵ ﺑﭽﮕﯽ ﻧﻤﯽ ﯾﺎﺑﯿﻢ،

ﻭ ﺩﺭ ﺫﻫﻨﻤﺎﻥ ﺟﺰ ﻫﻤﻬﻤﻪ ﺯﻧﮓ ﺗﻔﺮﯾﺢ ، ﻃﻨﯿﻦ

!...ﺻﺪﺍﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ

ﻭ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﭼﻘﺪﺭ ﺩﻟﺘﻨﮓ " ﺁﻥ ﺭﻭﺯﻫﺎ " ﯾﯿﻢ

، ﻭ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﯾﻢ

!... ﭼﺮﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﻥ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﯽ ﺗﺎﺏ ﺑﻮﺩﯾﻢ ؟


نويسنده: ترلان مورخ: جمعه 31 مرداد1393 در ساعت: 23:35
|+|

...باز باران، با ترانه

باز باران٬ با ترانه

میخورد بر بام خانه

خانه ام کو؟

خانه ات کو؟

آن دل دیوانه ات کو؟

روزهای کودکی کو؟

 فصل خوب سادگی کو؟

یادت آید روز باران؟

گردش یک روز دیرین؟

پس چه شد دیگر٬ کجا رفت؟

...خاطرات خوب و رنگین

در پس آن کوی بن بست

در دل تو٬ آرزو هست؟

کودک خوشحال دیروز

غرق در غمهای امروز

یاد باران رفته از یاد

آرزوها رفته بر باد

باز باران٬ باز باران

میخورد بر بام خانه

بی ترانه ٬ بی بهانه

!!!شایدم٬ گم کرده خانه


نويسنده: ترلان مورخ: سه شنبه 31 تیر1393 در ساعت: 23:35
|+|

ای دل کوچــک من ؛ غصــــــــه نخور ..

نایت اسکین

...ای دل کوچک من

...غصه نخور

...تو خدایی داری

...که بزرگ است؛ بزرگ

:و به قول سهراب

...در همین نزدیکیست

...ای دل کوچک من

...بگذار غم و غصه ببارد

شاید

شاید اینبار خدا می خواهد که

...پس از بارش غم

و

...پس از خواندن نامش هر دم

آسمانِ دل تو صاف شود

و

...نگاهت به همه اهل زمین پاک شود

...شاید اینبار خدا می خواهد که خودش چتر تو باشد

...که بمانی

نروی

:و دگر بار نگویی

"سهراب"

!قایقت جا دارد؟


نويسنده: ترلان مورخ: شنبه 31 خرداد1393 در ساعت: 20:34
|+|

!ﺩﻟﻢ ........... ﺑﭽـــــــﮕﯿﻤﻮ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ

بهار-بيست دات كام   تصاوير زيبا سازی وبلاگ    www.bahar22.com بهار-بيست دات كام   تصاوير زيبا سازی وبلاگ    www.bahar22.com

!ﺩﻟﻢ ........... ﺑﭽـــــــﮕﯿﻤﻮ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ

! ﭘﺎﻫﺎﯼ ﺷﻨــﯽ ﺩﺳﺘﺎﯼ ﮐﺎﮐﺎﺋﻮﯾﯽ

!ﺩﻟﻢ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻼﻝ ﻣﯿﺨﻮﺭﻡ ﮐـــﻞ ﺻﻮﺭﺗﻢ ﺯﻏﺎﻟﯽ ﺷﻪ

صد ﺑﺎﺭ ﯾﻪ ﺳﺮﺳﺮﻩ ﯼ 1 ﻣﺘﺮﯼ ﺭﻭ ﺑﺮﻡ ﺑﺎﺯﻡ ﺧﺴﺘﻪ ﻧﺸﻢ

! ﭼﺎﯾﯽ ﺭﻭ ﺑﺎ 10 ﺗﺎ ﻗﻨﺪ ﺑﺨﻮﺭﻡ

! ﺑﺴﺘﻨﯽ ﻭ ﭘﻔﮏ ﻭ ﻟﻮﺍﺷﮑﻮ ﺑﺎﻫﻢ ﺑﺨﻮﺭﻡ

! ﺳﺮ ﭼﯿﺰﺍﯼ ﻣﺴﺨﺮﻩ ﺍﻧﻘﺪ ﺑــــﺨﻨﺪﻡ ﺑﯿﺎﻓﺘﻢ ﮐﻒ ﺍﺗﺎﻕ

... ﺩﻟﻢ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﻣﺚ ﺑﭽﮕﯿﺎ ﺑﻮﯼ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﺣﺎﻟﻤﻮ ﺑﺪ ﮐﻨﻪ

!ﺁﺩﺍﻣﺲ ﺑﭽﺴﺒﻮﻧﻢ ﺯﯾﺮ ﻣﯿﺰ ﮐﻼﺳﺎ

ﻋﯿﺪﯾﺎﻣﻮ ﺑﺮﯾﺰﻡ ﺗﻮ ﺍﻭﻥ ﻗﻠﮏ

... ﺩﻟﻢ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﺑﺎﺯﻡ ﺭﻭ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﮐﻨﻢ

!ﻣﻮﺭﭼﻪ ﻫﺎﺭﻭ ﺑﮑﺸﻢ

!ﺩﻟﻢ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﻭﻗﺘﯽ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﻣــﺎﺩﺭﻡ ﺍﺷﮑﻤﻮ ﭘﺎﮎ ﮐﻨﻪ ﻧﻪ ﭘﯿﺮﻫﻦ ﺗﻨﻢ

!ﺩﻟﻢ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﺷﺒﺎ ﺗﻮ ﺧﻮﺍﺏ ﻏﻠﺖ ﺑﺰﻧﻢ ﺟﺎﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﻢ

هزار ﺗﻮﻣﻦ ﺗﻮ ﺟﯿﺒﻢ ﺑﺎﺷﻪ ﺍﻣﺎ ﺩﻟﻢ ﺧــــﻮﺵ ﺑﺎﺷﻪ

. ﺍﺯ ﺷﺎﺧﻪ ﺩﺭﺧﺘﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﻡ

! ﻭﻟﻢ ﮐﻨﯽ ﺗﺎ ﺻﺐ ﺗﻮ ﺷﻬﺮﺑﺎﺯﯼ ﺑﻤﻮﻧﻢ

ﻣﺎﺩﺭﻡ ﮐﻪ نماز ﻣﯿﺨﻮﻧﻪ ﺑﺮﻡ ﺟﻠﻮﺵ ﺍﻧــــــﻘﺪ ﺍﺩﺍ ﺩﺭﺑﯿﺎﺭﻡ

...ﺗﺎ ﺑﺨﻨﺪﻩ ﻧﻤﺎﺯﺷﻮ ﺑﺸﮑﻨﻪ ﻭ ﺑﻌﺪﺵ ﻓـــــﺮﺍﺭ ﮐﻨﻢ

!بـزرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﻢ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺁﺭﺯﻭ ﮐﺮﺩﻡ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﻢ

...ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺁﺩﻡ ﺑﺰﺭﮔﺎ ﺧﯿـــــــﻠﯽ ﺳﺮﺩ ﻭ ﺗﻨﻬﺎﺱ


نويسنده: ترلان مورخ: چهارشنبه 31 اردیبهشت1393 در ساعت: 19:42
|+|

... بهار 93 مبارک

دل تکونی از خونه تکونی واجب ترِه

دلتو بتکون

از حرفا

بُغضا

آدما

...دلتو بتکون از هرچی که تو این یک سال

یادش دلتو به درد آورد

از خاطره هایی که گریه هاش بیشتر از خنده هاش بود

از نفهمیدنِ اونایی که همیشه فهمیدیشون

دلتو بتکون از کوتاهی های خودت

اگه با یه

"ببخشید! من هم مقصر بودم" یکی رو آروم می کنی

آرومش کن

دلتو بتکون.. یه نفسِ عمیق بکش

سلام بده به بهار

به اتفاقای خوب

به خودت قول بده تو سالِ جدید

بیشتر دوست داشته باشی

بیشتر باشی

...بیشتر بخندی

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

بهار 93 مبارکــــــنويسنده: ترلان مورخ: پنجشنبه 7 فروردین1393 در ساعت: 13:47
|+|

... تولدم مبارک


از قافله جا ماندم

،درست بیست و چهار سال پیش

... ماندم

...زندانی این روزگار زشت شدم

روزگاری که

...نه از جنس من است نه از برای من

!چه رسمیست دنیا

از گردشش می نالیم و می نالیم

!و روز زمین گیر شدنمان را جشن می گیریم

...نمی دانم

قلمم زیر بار دردها ترک برداشته کمرم خم شده

...
با این حال

.هنوز هم به دوست لبخند می دهم

...
امروز آغاز غربت نشینی ام است

...
به رسم عادت

" تولـــــــــــدم مبارک "

 


نويسنده: ترلان مورخ: پنجشنبه 22 اسفند1392 در ساعت: 23:0
|+|